Jana Labutová


Fit balet - Port de Bras
Něco o mně
Pohyb byl mou součástí od dětství, proto jsem absolvovala po Střední ekonomické škole, při pomaturitním studiu na Střední pedagogické škole, sportovní školu Palestra. Tam jsem se komplexně věnovala práci s tělem včetně zdravotní tělesné výchovy. Ještě před studiem Právnické fakulty UK jsem se stala instruktorkou aerobicu ve studiu Báry Grefnetrové. V roce 1983 jsem prošla konkurzem do tříleté přípravky s názvem Contemporary dance Jiřího Rebce. Následně jsem začala tancovat ve Skupině scénického tance Jiřího Rebce, jehož členkou a sólistkou jsem měla tu čest být osm krásných let. Instruktorkou Port de Bras jsem se stala po absolvování oficiálního instruktorského kurzu Port de Bras u autora této unikátní cvičební metody, a to španělského fitness trenéra Julia Papiho. Co mám tak ráda na Port de Bras? Je to právě to jedinečné spojení tance a práce s tělem. Stejně tak jako na Fit baletu propojení tanečních technik a baletních prvků s aerobním a posilujícím cvičením.
"Tanec je vášeň…"
Jana Labutová